Meziškolní kolo soutěže Spelling Bee

I tento rok probíhala na naší škole soutěž v anglickém hláskování – Spelling Bee.

Všichni žáci od páté do deváté třídy prošli třídním kolem, ti nejlepší pak postoupili do kola školního. Tentokrát jsme chtěli v této soutěži navázat spolupráci i s dalšími školami z našeho okolí, a proto jsme se rozhodli, že uspořádáme také meziměstské kolo této soutěže.

To se uskutečnilo 5. června. Soutěžila tříčlenná družstva žáků pátých tříd. V první části děti hláskovaly slova, která viděly napsaná na tabuli, kdežto ve druhé části bylo jejich úkolem hláskovat slova, která slyšely v angličtině. 

Ačkoliv hláskování (tedy „spelling“) je v angličtině dost obtížné (výslovnost jednotlivých písmen je jiná než psaná forma písmen), všichni páťáci byli bezvadně připraveni.

Na prvním místě skončilo družstvo 1. základní školy, na 2. místě se umístila základní škola Žeranovice a na třetím místě bylo družstvo dětí ze 2. základní školy.

Ocenili jsme také nejlepšího hláskovače v prvním kole, kterým se stala Nikol Gregorová ze 2. základní školy.

Den dětí

Také tento školní rok si nejstarší žáci naší školy připravili pro své nejmenší spolužáky zábavné odpoledne.

Dvoučlenné skupinky deváťáků nachystaly pro děti z prvního stupně sportovní zábavné hry. Nejmladší žáci  si vyzkoušeli trefování míčku do terčíku, přetahovanou, zápolení s míčkem na tenisové pálce, běh na rychlost, skákání na značkách, kuželky,…

I přes nepříznivé počasí, které 30. května panovalo, si dopoledne všichni užili.

Doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov

Dne 4. 6. 2019 proběhly doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov z důvodu ukončení funkce předsedy pana Pavla Vybírala. Volba proběhla na období jednoho roku, řádné volby se budou konat v červnu 2020 na funkční období  3 let.

Byli navrženi kandidáti: paní Blanka Červeňáková, pan Erik Fišer a byla možnost navrhnout vlastního kandidáta.

Ve volbách hlasovalo 113 zákonných zástupců:

Výsledky:

Erik Fišer: 88 hlasů

Blanka Červeňáková: 23 hlasů

vlastní kandidát:  0 hlasů

neplatné hlasy: 2