Pěvecká soutěž Kostelecký slavíček

Již 18 let existuje pěvecká soutěž Kostelecký slavíček v Kostelci u Holešova a žáci naší školy se jí velmi rádi účastní. Stejně tomu bylo i letos 23. 10. Naši školu reprezentovali Daniela Menšíková (4. A) a Jiří Přikryl (5. A). Oba žáci nejsou v této soutěži žádnými nováčky, jelikož se již v minulých ročnících této soutěže účastnili. Soutěží se ve zpěvu umělých písní s doprovodem. Odborná porota však nehodnotí pouze zpěv, ale celkový dojem. Jsme velmi rádi, že naši žáci na porotu svým vystoupením dojem udělali, jelikož oba získali čestná uznání a řadu slovních pochval. Kromě diplomu získali i sladkou odměnu a drobný upomínkový dárek. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy.

Vánoční přípravy v projektu eTwinnig

Také tento školní rok se účastníme eTwinning projektu.

Tentokrát se zapojí žáci ze 4., 5. a 6. třídy. Budeme spolupracovat se školami z Itálie,  Polska, Portugalska, Španělska, Kypru, Německa, Litvy, Francie, Velké Británie, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, Řecka, Severní Makedonie a Bulharska.

Během tohoto projektu plánujeme výměnu vánočních přáníček, které chceme použít k vytvoření velké vánoční mapy Evropy a vystavit ji v naší škole.

Součástí projektu budou také další aktivity pro partnery, kteří se chtějí dozvědět více o oslavách Vánoc v různých zemích (kuchařka, koledy, tradice,…).

Certifikát – Twinning Label

 

 

 

Kroužek Legohrátky

Na naší škole již pátým rokem zahájil na začátku října svou činnost kroužek LEGOHRÁTKY. Pro velký zájem dětí jsou žáčci rozděleni do dvou skupinek.

Jak už je z názvu patrné, budeme si každé čtvrteční odpoledne hrát. A protože děti rády dovádí na hřišti, kde je možností ke hrám plno, bylo našim prvním tématem „Dětské hřiště podle našich představ“.

Děti popustily uzdu své fantazii a vznikla nádherná hřiště plná skluzavek, houpaček, prolézaček a pískovišť. Nechyběla ani trampolína, kolotoče a bazény.

Děti za jejich nápady, vzájemnou komunikaci a chuť do práce moc chválíme.

Mgr. Kateřina Zacharová a Ilona Gregorová

Masáže v 1. třídě

Středa 2. října byl pěkný a slunečný den a pro žáky 1. třídy byl také něčím nový. Přišla mezi ně lektorka programu MISP – Massage in Schools Programme, která  za dětmi bude během října docházet. Děti si užijí hodiny dotekových her a aktivit a naučí se jednoduchou masážní sestavu, kterou si budou moci mezi sebou navzájem předávat. Mohou pak také namasírovat doma své blízké a sdělit jim své zážitky, jež jim tato úžasná aktivita přinesla.

První dvě lekce mají děti za sebou a myslím si, že na ni reagují velmi pozitivně. Většina dětí je z masáží nadšená a sdělují své první dojmy s radostí. Mohou také svoji radost přenést domů na své blízké a společně tak doma prožít zase něco nového.

Jsem velmi potěšena, že mohu za dětmi docházet a trávit s nimi čas. Jsou moc šikovné, pozorné a budou z nich skvělí „maséři“!

Mgr. Olga Úrubková, certifikovaný lektor MISP

Den bez aut

Tak jako každý rok i letos se děti 1., 2., 3., a 4. třídy zúčastnily akce pořádané organizátory Střediska volného času TYMYCENTRUM v Holešově  „Den bez aut“.

Aktivity, které pro ně připravili, děti s radostí plnily.

Den bez aut nám slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí z výfukových plynů automobilů. Poukazuje také na přijatelnější způsoby dopravy.

Exkurze v Uherském Hradišti

Dne 24. 9. se žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze v Uherském Hradišti. Navštívili dohromady tři místa: bývalou věznici, park Rochus a letecké muzeum v nedalekých Kunovicích. Počasí vyšlo, svítilo sluníčko a poznávací výlet se všem líbil.

A co vše jsme se zajímavého dozvěděli?

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. Za protektorátu zde byla uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků. Popravovat se zde začalo po druhé světové válce, kdy ve věznici probíhaly retribuční soudy. V padesátých letech, v době procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradišťská věznice stala místem utrpení stovek lidí z řad politické opozice i lidí zcela nevinných. Ve věznici byli lidé trýzněni a vyslýcháni způsobem, který si v ničem nezadal s vyšetřovacími metodami gestapa. Dosvědčují to svědectví těch, kteří tamní hrůzou prošli, i zápisy z úředních protokolů.

Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus je nejmladší české muzeum, patří k vzácným přírodním lokalitám, zde se vrátíte do časů tradičního hospodaření a starých obyčejů. Naši žáci také obdivovali starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus. V přírodním areálu se vyskytují i vzácné ohrožené druhy nejen hmyzu – bourovce trnkového, ale i ovocných dřevin, např. jabloně, kdouloně, mišpule nebo oskeruše. Tyto druhy určují charakteristický ráz zdejší krajiny. Město se také na Rochusu snaží ukázat kdysi běžný způsob hospodaření.

Současné Letecké muzeum v Kunovicích začal provozovat malý tým dobrovolníků v roce 2015 a stále se snaží stav muzea, exponátů a služeb zlepšovat a sbírku rozšiřovat. Žáci mohli vidět i nahlédnout dovnitř letadla, kterým přijeli naši zlatí čeští hokejisté z Nagana v roce 1998.

 

Kulinářský kroužek

V úterý 1. 10. 2019 byl na naší škole v nové cvičné kuchyňce zahájen kulinářský kroužek.

Kroužek bude vést žáky k hospodaření s potravinami, k hospodárnému zacházení s jídlem, k udržování čistoty v kuchyni, k rozvíjení kuchařské dovednosti a vlastní kreativitě a ke zdokonalování komunikace v pracovní skupině.

Po seznámení a povídání si o bezpečnosti práce jsme si na uvítání ukuchtili sýrovo-česnekovou pomazánku. Všem nám moc chutnalo a těšíme se na další pochutiny a později i na složitější chody. Na ukázku posíláme první společnou fotku naší party kulinářů.