Letí drak do oblak –  výtvarná soutěž

Letí drak do oblak – tak se nazývala naše první družinová soutěž, ve které si děti poměřily síly ve výtvarných dovednostech. Díky nabídce několika druhů technik se nám sešla spousta originálních výtvorů, ze kterých bylo těžké vybrat ty nejpovedenější. Nakonec jsme zvolily devět obrázků, z každého oddělení tři, o kterých jsme usoudily, že jsou opravdu top.

Všem oceněným gratulujeme a ostatním dětem přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích, kterých bude v družině letos ještě spousta.

Eva Manová

Den bez aut

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 se zúčastnila 3., 4. a 5. třída akce Den bez aut, kterou pořádalo SVČ Tymy u příležitosti mezinárodního Dne bez automobilů. Děti byly rozděleny do skupinek a plnily úkoly na stanovištích, např. jízdu na invalidním vozíku, kole, koloběžce, obvazování zraněných, test hmatu a čichu atd. Žáci byli odměněni medailí a náramkem Besip. Všem se akce moc líbila.

Ilona Gregorová

asistent pedagoga

Zahájení kroužků ve školním roce 2022-2023

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 10. 2022 zahajujeme činnost kroužků na základě Vámi odevzdaných přihlášek. Otevřeny jsou následující kroužky: badatelský, šikovné ručičky, florbal, judo, školní sbor, konzultace pro 9. ročník z M a Čj,  legohrátky, kulinářský, divadelní, logopedický, robotika. Kroužek robotiky z důvodu většího počtu žáků bude rozdělen do dvou dnů. Úterý od 14.00 – 15.30 h pod vedením paní učitelky Bc. Karolíny Szoctkové a ve středu od 14.00 – 15.30 h pod vedením pana učitele Ing. Petra Pokorného. Zařazení žáků do kroužku je plně v kompetenci vedení školy.

Z důvodů nízkého počtu zájemců se kroužek dřevoobrábění, v letošním školním roce 2022-2023, nebude otevírat.

Doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov

Dne 13. 9. 2022 proběhly doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov z důvodu ukončení funkce paní Adély Ševčíkové. Volba proběhla na období jednoho roku, řádné volby se budou konat v červnu 2023 na funkční období  3 let.

Byla navržena kandidátka: paní Bc. Monika Kučerová, rovněž byla možnost navrhnout vlastního kandidáta.

Ve volbách hlasovalo 160 zákonných zástupců:

Výsledky:

Bc. Monika Kučerová: 152 hlasů

vlastní kandidát:  5  hlasů

neplatné hlasy: 3 hlasy

Volební komise: Mgr. Andrea Kubálková, Mgr. Soňa Tomčíková, Dominika Pekařová.

Strážní andělé

V letošním školním roce naše škola přivítala v prvních třídách celkem 37 nových žáčků, kteří s očekáváním usedli 1. září do školních lavic. V 1. A je 15 dětí a v 1. B 22. Aby jim to seznamování se školou šlo lépe a snáz, navštívili je žáci 9. ročníku. Přišli se seznámit, provedli prvňáčky po škole a stali se jejich strážnými anděly. Některé děti si bez zábran svého anděla vybraly hned, některé potřebovaly více času nebo pomoc paní učitelky.

Všem prvňáčkům přejeme úspěšné zahájení školní docházky, hodně štěstí, spoustu kamarádů a nových zážitků.

Paní asistentka Jana Hegerová