Návštěva Městské knihovny Holešov

Návštěva Městské knihovny Holešov je pro žáky 2. ročníků velmi oblíbenou aktivitou. Tentokrát paní knihovnice Zaoralová představila dětem knihy, které jsou vhodné pro čtenáře jejich věku.

A jak vhodnou knihu vybrat? Je dobré vybírat tak, aby literární dílo vyhovovalo zájmu dítěte. Někdo sáhne po knize dobrodružné, jiný po humorné, oblíbené jsou příběhy s dětským nebo zvířecím hrdinou. V encyklopediích si může dítě vybrat informace, které ho právě zajímají. Kniha musí mít správnou velikost písmenek a mít tolik stránek, aby malého čtenáře neodradila.

Paní knihovnice přečetla žákům ukázku z knihy spisovatelky Martiny Drijverové Holky a kluci pořád zlobí, děti se mohly porozhlédnout po knihovně a prohlédnout si jednotlivé tituly. Většina žáků knihovnu pravidelně s rodiči navštěvuje.

Někteří žáci si odnesli přihlášku a jiní zapůjčené knihy. Děkujeme paní Haně Zaoralové
za uskutečnění besedy a dětem přejeme mnoho zážitků s krásnou knihou!


Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 v úterý 8. 11. 2022 budou probíhat konzultace s vyučujícími v čase od 14.30 -17.30h.

V čase od 16.30 – 17.30h, bude k dispozici paní PhDr. Jaroslava Pavlíčková ze Sociálně pedagogické poradny Zlín. Individuálně s ní můžete řešit: výchovné problémy, vztahy v rodině, vztahy s vrstevníky, motivaci žáků k učení a jiné. Pokud máte zájem o setkání v konkrétním čase, volejte přímo paní Pavlíčkové na tel: 731 428 594. Její konzultace budou probíhat ve třídě 3. A, č. 8 vedle sborovny školy.

vedení 2. Základní školy Holešov