Tonda obal na cestách

Těsně před Vánoci jsme získali termín pro uskutečnění besedy a výstavy o třídění odpadu. Naše děti mají už spoustu informací díky každoročním Dnům Země, které pořádá město Holešov ve spolupráci s Technickými službami Holešov. Podle starého rčení je ale opakování matka moudrosti, a proto jsme pozvali lektory z organizace Eko-kom, a.s., která besedy pro žáky škol zajišťuje už řadu let. Žáci i učitelé hodnotili besedu jako výborně připravenou. 

Ve škole žáky ke třídění odpadů vedeme každodenními činnostmi, opakovanými sběrovými akcemi i jednorázovými projekty a projektovými dny. Pro žáky 1. až 5. ročníku byla tedy středa 21. 12. 2022 ve znamení třídění a recyklace odpadů. Věřím, že to není zbytečné narušení klasické výuky, protože dovednost nakládání s odpady bude potřebná nejen dnes, ale především v budoucnosti naší a našich dětí.

Mgr. Z. Ballnér

 

Krabice od bot

Děti darují dětem – to je podtitul největší vánoční sbírky dárků v České republice, která se letos konala již po dvanácté. Zaštiťuje ji Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. V loňském roce se touto cestou podařilo udělat krásnější Vánoce pro 48 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů.  

Pro naši 2. ZŠ je tato sbírka už tradicí a zapojují se do ní žáci všech tříd prvního i druhého stupně. Děti přinášejí do školy dárky, které chtějí věnovat, a společně tak dají dohromady plnou krabici, která potěší některé z dětí, které by pod stromečkem nemělo možná vůbec nic.

Velké poděkování patří hlavně rodičům, kteří byli ochotní věnovat čas a prostředky k tomu, aby ukázali svým dětem, že je třeba pomáhat, obzvlášť v této nelehké době. Na sběrné místo se nám díky vaší štědrosti podařilo odvézt 13 krabic, které určitě udělají velkou radost.

Ještě jednou všem, kteří se do sbírky zapojili, moc děkujeme. Přejeme vám kouzelné Vánoce prožité ve zdraví a naplněné radostí, štěstím a krásnými chvílemi v kruhu vašich nejbližších.

 

Kateřina Krmencová

 

Ježíškova vnoučata

Na holešovskou tradici zpívání a vystupování pro seniory v předvánočním čase jsme tentokrát navázali i my, žáci a učitelé 2. ZŠ Holešov. Krátké pásmo koled a vánočních písní připravily děti ve sboru s paní asistentkou Krmencovou a také zazpívali žáci druhého stupně pod vedením pana učitele Ballnéra. Vystoupení doplnili nadaní žáci, kteří navštěvovali či navštěvují výuku ZUŠ. Zazněly tedy zpívané koledy, klarinet, flétna, klávesy i kytara.

Věřím, že jsme přispěli k navození příjemné atmosféry a potěšili všechny, kteří naše vystoupení viděli naživo, nebo je poslouchali v rozhlase, který v Centru pro seniory zprostředkoval přenos i pro ležící klienty tohoto zařízení. Přáníčka, která jsme přinesli s sebou, doplnily dárečky z kulturní komise města. Druhé vystoupení jsme měli o hodinu později v Domě pro seniory na Novosadech. I tady si s námi babičky a dědečkové zazpívali. Všem tedy ještě jednou pohodové Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.

Mgr. Zdeněk Ballnér

Mikuláš na 2. Základní škole Holešov

Dne 5. prosince naši školu navštívil sv. Mikuláš se svou družnou. Na pomoc mu letos přišla velká spousta andělů, ale i čerti a jedna čertice. Během dopoledních hodin postupně zavítali do každé z tříd na prvním stupni, kde po zazpívání písniček či odrecitování básniček a říkadel, dostalo každé z dětí malou sladkou odměnu. Mikuláš se poté vydal i do blízké Mateřské školky na ulici Grohova, kde na ně již čekaly nejmenší děti. Ty pro ně měly nachystané velké množství písniček a básniček. Čerti se drželi zpátky a proto se vše obešlo bez slziček.

Děkujeme Mikuláši a jeho pomocníkům z 9.A a budeme se těšit zase příští rok.

pí. učitelka Lenka Janská a pí. as. Jana Hegerová

Podzimní tvoření a malování v 1. A

Ve škole jsou žáčci 1. A již tři měsíce a za tu dobu se kromě čtení, psaní a počítání
seznámili také s různými technikami ve výtvarné výchově. A díky tomu, že podzim je velmi
krásné roční období, které hraje všemi barvami, využili jsme v pracovních činnostech ke
tvoření různě barevné listy a jablíčka na obtisky. Malování i tvoření děti baví a jsou velice
šikovné. Ve fotogalerii naleznete ukázky prací a výrobků.

Mgr. Lucie Dvorníková