Pomněnkový den – 25. 5. – Den pohřešovaných dětí

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Poprvé označil 25. květen jako Den pohřešovaných dětí tehdejší americký prezident Ronald Reagan v roce 1983. Symbolem se stala pomněnka, anglicky forget-me-not (nezapomeň na mě). Česká republika si jej připomíná od roku 2004. 

V třídním projektu se děti z 1. A dozvěděly, co je to Pomněnkový den, a kterou květinou si den připomínáme. Pomocí her, scének a videa si osvěžily, jak se bezpečně chovat při kontaktu s cizí osobou, co dělat v případě, že se ztratí rodičům na veřejném místě, a zopakovaly si základní pravidla bezpečného chování.

Hlavním cílem tohoto třídního projektu bylo zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti prevence rizikového chování. Dětem se podařil tento den výtvarně zpracovat pomocí koláže pomněnek a siluet ztracených dětí.

Je důležité si uvědomit, že ať už se jedná o kterýkoliv den v roce, měli bychom myslet nejen na své blízké, ale mít oči a srdce otevřené i pro ostatní.

Mgr. Veronika Lejsková

Vědecká konference ve Zlíně

V pátek 24. 5. 2024 se sedm statečných žáků vydalo na Vědeckou konferenci do Zlína, kterou již třetím rokem pořádá Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Žáci dostali možnost odprezentovat své zájmy a koníčky, které je naplňují a kterým se věnují mimo školu. A jaká témata vlastně naši žáci chtěli prozkoumávat? Některé z vás to jistě překvapí. Děti zajímá jaderná energie, včely – zejména jejich chov, různé pozoruhodnosti o zvířatech, nebo také stavba domu primitivními technologiemi. Všichni účastníci se tak vzájemně inspirovali a obohacovali své dosavadní znalosti. Musím přiznat, že i já si odtud odnáším spoustu nových informací.

Mgr. Lenka Souralová

Exkurze do jeskyní i za princeznami

Květnové počasí přeje výletům, a proto jsme se v úterý 21. 5. vydali s žáky 8. a 9. ročníku do Olomouckého kraje za poznáním.

První zastávka patřila Javoříčským jeskyním. Během hodinové trasy podzemím jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o jeskyních jako takových i o specifikách této konkrétní. Pan průvodce nám přiblížil práci jeskyňářů, seznámil nás se zvířátky, která v jeskyních přebývají a vysvětlil rozdíl mezi netopýrem a vrápencem. V průběhu prohlídky nás chtěl vystrašit absolutní tmou, ale to se mu nepovedlo, protože naši žáci mají pro strach uděláno.

Další zastávkou v Javoříčku byl památník obětem 2. světové války, kde jsme si připomněli vypálení osady a 38 mužů popravených nacisty 5. května 1945, a poté jsme už jeli na hrad Bouzov.

Princeznu zakletou v čase, princeznu Jasněnku a ani princeznu Fantagiro jsme na Bouzově bohužel nepotkali, ale zato jsme si prošli Arcivévodův okruh a zhlédli mnohé ze šlechtických komnat a uměleckých sbírek. Prohlídku jsme zakončili ve zbrojírně, kde byly vystaveny nejrůznější dobové zbraně a brnění.

Exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další.

Mgr. Eliška Hubáčková

Den matek

Tento rok nám vystoupení ke Dni matek připadlo na slunečnou středu 15. května. Poprvé besídka proběhla v krásných prostorách holešovského zámku. Všichni žáci 1. stupně si pro své maminky nacvičili krátká vystoupení. Tématem letošního dne byly pohádky. A tak se přednášelo, tančilo, zpívalo a hrálo divadlo. A že se bylo na co dívat. Zasmáli jsme se i dojali.

Jsme rádi, že jsme potěšili nejedno srdéčko, a těšíme se na příští rok😊

Cyklista, kam se podíváš

Ve středu 22. května se osm žáků naší školy zúčastnilo oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Kroměříži. Rozděleni na mladší a starší kategorii museli podstoupit čtyři disciplíny:

  1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – test
  2. Jízda po DDH podle pravidel
  3. Jízda zručnosti na jízdním kole
  4. Zásady poskytování první pomoci

 

Ačkoliv bylo deštivo, děti bojovaly z plných sil a nepřízeň počasí je nezaskočila. Jejich píle a poctivá příprava se jim odměnily dvěma třetími místy v každé kategorii.

Za mladší žáky soutěžili: Ema Kolomazníková, Jiřinka Juračková, Tomáš Skýpala, Viktor Mikulčík.

Za starší žáky soutěžili: Mike Tošovský, Karolína Vančurová, Nela Palovová, Květoslav Odstrčilík.

Moc všem závodníkům gratulujeme a děkujeme.

Ivana Pešáková

Regionální kolo Spelling Bee

Dne 22. 5. 2024 se uskutečnil na naší škole už pátý ročník soutěže Spelling Bee (hláskování anglických slov). Zúčastnilo se ho celkem šest škol z okolí Holešova: ZŠ Martinice, ZŠ Ludslavice, ZŠ Rymice, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov.

Každou školu reprezentovali tři žáci z páté třídy.

Školní týmy se utkaly ve dvou kolech: v prvním jednotliví soutěžící hláskovali anglická slova, která viděli na tabuli. Druhé kolo bylo náročnější, žáci museli hláskovat anglická slova, která slyšeli. V obou kolech dostali účastníci vždy za správně vyhláskované slovo jeden bod pro svou školu. Celkový počet bodů z obou kol určil pořadí.

Všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Na třetím místě skončila 3. ZŠ Holešov, druhé místo obsadili žáci z 2. ZŠ Holešov a vítězi se stali žáci 1. ZŠ Holešov.

Při této soutěži se děti soustředí na správné hláskování každého slova v angličtině. Je to tedy jiný způsob ověření znalostí žáků, než na jaký jsme u soutěží v angličtině zvyklí. Právě proto se mohou zapojit i ti žáci, kteří neumí (nebo se bojí) vést dialog v cizím jazyce nebo mluvit souvisle na dané téma, jako tomu bývá třeba v konverzačních soutěžích. Z těchto důvodů se naše škola rozhodla pořádat hláskovací soutěž.

Děkujeme všem přítomným žákům za výbornou práci a těšíme se na další ročník.

Mgr. Lenka Janská

Konverzační soutěž v AJ

V úterý 7. 5. 2024 se na ZŠ a MŠ Rymice konala konverzační soutěž v anglickém jazyce pro děti ze 4. a 5. tříd. Naši školu reprezentovali za čtvrťáky Kuba Chmela a za páťáky Ema Bakalová.

Soutěžící nejprve představili své projekty na téma „Hobbies and free time“. Ve druhém kole povídali o tématu, který si vylosovali.

Oba naši žáci odvedli skvělou práci, Kuba se umístil třetí a Ema ve své kategorii obhájila své loňské prvenství.

Oběma žákům děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Lenka Janská

Přednáška o USA

V pondělí 6. května zavítal na naši školu cestovatel, hudebník a bývalý pedagog Mgr. Karel Kocůrek, který si pro žáky připravil interaktivní přednášku o USA.

Během dopoledního vyučování se na prezentaci postupně vystřídali žáci 5. až 9. třídy. Přednáška trvala vždy 45 minut.

Pan Kocůrek dětem líčil zážitky z cest po USA. Mohly obdivovat krásné snímky nejen ze známých amerických měst, ale také z méně známé přírody střední Ameriky. Zvláštní zájem věnoval cestovatel původním americkým obyvatelům – indiánům, zejména těm z kmene Navaho. Pan Kocůrek přednášel ve všech zmíněných třídách v angličtině. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o USA a obohatili se nejen o další zeměpisné znalosti, ale procvičili si i porozumění anglickému jazyku.

Mgr. Lenka Janská

Máme rádi Česko

Veliký úspěch zažili žáci 5. ročníku naší školy.

Dne 2. 5. 2024 se konala soutěž ve volnočasovém středisku TYMY – Máme rádi Česko, které se zúčastnilo pět žáků naší školy.

Děti měly připravenou tříminutovou prezentaci o České republice, ve které získaly plný počet bodů. Další z úkolů byl kvíz, v němž si děti vedly také velice dobře. Poslední úkol byl rozhodující, a to skládání puzzle na čas.

Naši šikulové byli opět nejrychlejší a tím si vybojovali krásné 1. místo!

Všem dětem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kateřina Vinklárková