Beseda o trestní odpovědnosti

V pondělí 17. 6. se žáci 8. a 9. ročníku setkali s policejní veteránkou a preventistkou PhDr. Soňou Svobodovou, MBA, která jim poskytla zajímavé a potřebné informace ohledně trestní odpovědnosti. Beseda byla zaměřena nejen na trestní odpovědnost mladistvých, ale i na rozlišení co vůbec trestný čin je. Paní podplukovnice Soňa Svobodová se snažila žáky aktivizovat k hledání nezákonných jednání formou komiksového příběhu. Žáci byli velmi překvapeni, že v příběhu je skrytých více trestných skutků, než si mysleli. Poté jednotlivé trestné činy rozebírali do hloubky. Paní preventistka odpovídala na velmi konkrétní dotazy žáků pečlivě, vstřícně a vždy s potřebným konkrétním příkladem. V obou třídách nezapomněla zdůraznit větu, že „NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ“.