Logohraní v logopedickém kroužku

Jak si políčíme na málo ohebný jazýček?

Naše děti v logopedickém kroužku nesedí jen v lavicích. Na začátku hodiny si provádíme dechová cvičení na koberci, kde nám správné nadechování hlídá parník. Ten si děti vyrobily, položily na bříško a při krátké relaxaci se učí správně dýchat nosem. Také bublifuk je naším známým parťákem. Pomáhá dětem s dlouhým a pomalým výdechovým proudem. Podle bublinek děti hned poznají, zda dýchají správně. Oblíbenou činností je bublání slámkou ve vodě nebo kloktání. Po zvládnutí dechových cvičení přicházejí na řadu artikulační cvičení.

Že nevíte, co je to čertík, amoletka, míčky, sekačka, medíček nebo koníček? Děti v kroužku si pomocí těchto cvičení trénují ohebnost jazýčku. Nechybí grafomotorická cvičení na propojení hemisfér, zpívání písniček, opakování říkadel, básniček a také procvičování správné výslovnosti před zrcadlem. Hrou si děti procvičí, co je třeba, baví je to a my víme, že se učí.

Všechny hlásky byly u všech dětí vyvozené, ale je třeba je upevňovat v mluveném projevu
a dbát u dítěte na opravu slov a správnou výslovnost hlásek. Logohraní skončilo a my jsme je zakončili zaslouženou zmrzlinou. I tam si totiž děti trénují ohebnost jazýčku!

Dominika Pekařová a Petra Přikrylová
logopedické asistentky

2. ZŠ Holešov v Malé Evropě

Projekt Malá Evropa, do kterého se zapojila i naše škola spolu s dalšími organizacemi v Holešově, přispívá k podpoře sounáležitosti se státy Evropské unie. Každá organizace představila jeden z vybraných států a navázala tak na obdobné aktivity z roku 2004 a 2014. V pátek 31. 5. 2024 bylo tedy možno „navštívit“ stánek Španělska, Nizozemí, Slovenska nebo taky ten náš, který prezentoval Českou republiku.

Jistě nebylo možné představit všechno, a proto se naše aktivity zaměřily i na diváky a návštěvníky našeho stánku. Představili jsme unikáty ČR – vaření piva, kostku cukru nebo kontaktní čočky. Připravili jsme otázky o naší republice se zaměřením na památky UNESCO a u příležitosti letošních oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany i o jeho stopách v našich městech. Nechyběl ani kvíz o osobnostech Holešovska. Celý projekt byl zaměřen především na děti 4. a 5. ročníků, proto jsme zařadili i střelbu na brankáře s připomenutím hokejových tradic a lovení kaprů, které ocenily nejmenší děti. Náměstí E. Beneše totiž navštívily i děti z holešovských mateřských škol. Kdo chtěl, mohl se u nás také vyfotografovat v hanáckém kroji.

Část aktivit jsme připravili v rámci školního projektového dne nazvaného Smetana 2024. K nim patřila i taneční a hudební vystoupení. Na podiu se předvedli i naši páťáci, kteří zabodovali s prezentací Máme rádi Česko na soutěži, kterou před několika týdny pořádalo TYMY.

Poděkování si zaslouží nejen učitelé, mezi nimi především paní učitelka Zuzana Jarkovská, ale tentokrát i velmi aktivní žáci naší školy. Vystupovali na náměstí, připravovali mapy a otázky, pekli perníčky, které byly sladkou odměnou spolu s drobnými dárečky za splněné úkoly, pomáhali s přípravou i úklidem na náměstí, ale také dokázali řídit soutěže a kvízy pro děti i dospělé. V závěrečných společných tanečcích si zaskotačili spolu s ostatními chlapci a děvčaty z jiných škol. A o to také šlo. Ukázat, co umíme navzájem, poučit se i pobavit a taky zatleskat těm, kteří najdou odvahu a vystoupí pro ostatní.

Mgr. Zdeněk Ballnér