Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov – I. stupeň

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov od 25. 5. 2020 (žáci I. stupně)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 12:00
 • možnost účasti na výuce je podmíněna povinností zákonného zástupce vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odkaz pro tisk formuláře
 • výuka (mimo Tv) po – pá 7, 55 – 11, 35; výuku povedou třídní učitelé v neměnné skupině 15 žáků
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupy, umyjí si a vydezinfikují ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu, každý žák bude mít svoje dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu určenému
 • o zařazení žáka do této skupiny rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do této skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • o vzdělávacích aktivitách rozhoduje ředitel školy
 • ranní družina není poskytována, odpolední družina v časech 11, 35 – 16, 00 pouze pro přihlášené žáky 1. A, 2. A, 3. A ve třech samostatných skupinách s max. počtem 15 žáků
 • dítě bude mít 2 další čisté roušky do ŠD, zákonný zástupce sdělí vedoucí vychovatelce na pracovní mail (eva.manova@zshol.cz), zda žák bude navštěvovat školní družinu v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
 • školní stravování bude umožněno v Ústřední školní jídelně Holešov pro žáky školní družiny
 • zákonní zástupci přihlásí své dítě ke stravování ve školní jídelně sami v dostatečném předstihu pokud o stravování mají zájem
 • za hygienické podmínky a organizaci stravování ve školní jídelně zodpovídá ředitel školní jídelny

vedení školy