MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita se holešovští prvňáčci zúčastnili digitálního vzdělávání pod názvem Malá digitální univerzita.  

Třídy 1. A a 1. B navštívila celkem čtyřikrát lektorka s krabicí plnou stavebních kostek, dětských robotů, sítí a výkresů. Každá hodina měla jasnou strukturu a byla rozdělena do úseků, během nichž se děti účastnily herních aktivit vztažených k tématu – vše formou her, bez použití počítačů, s obrázky, sítěmi a robotickými hračkami.

První lekce se jmenovala MALÝ DATOVÝ EXPERT a děti se naučily, jak se dostane obrázek z tabletu do počítače pomocí kabelu či bezdrátového přenosu. Druhá lekce měla název CO JE TO INTERNET. Děti třídily informace a sdílely je na internetu. Ve třetí lekci MALÝ IT EXPERT se někteří žáci poprvé seznámili s digitálním světem, poznali se s robotem a orientovali se v síti pomocí souřadnic. Poslední čtvrtá lekce nesla podtitul MALÝ PROGRAMÁTOR, I. SEZNÁMENÍ S ROBOTEM – lektorka představila robota Cubetto a žáci mu zkoušeli dávat příkazy tak, aby oblékli elfa, kterého nám s radostí zahrála paní asistentka.

 

Děti pracovaly samostatně, ale také ve skupinách. Rozvíjely prostorovou orientaci a představivost, logické myšlení a také mohly procvičit hrubou a jemnou motoriku. Na závěr každé hodiny nechyběla reflexe a sebereflexe, za kterou získaly osvědčení, které bylo pro ně odměnou, nikoli hodnocením. Děti nejvíce bavila poslední lekce, protože robota „Kubíka“ (jak ho pojmenovaly) mohly nejen ovládat, ale zároveň ho programovat pomocí jednoduchých příkazů.

Děkujeme lektorce a těšíme se na další setkání.