Ředitelské volno

V Holešově dne 7. 5. 2014

 

Ředitelka 2. Základní školy Holešov vyhlašuje ve dnech 25. – 27. 6. 2014
ředitelské volno
z organizačních a provozních důvodů
(malování vnitřních prostor školy, stěhování školní družiny z objektu ÚŠJ do prostor školy, stavební a technické úpravy).