Svátek poezie

11. 3. 2014 se naši žáci zúčastnili regionální přehlídky recitátorů škol organizovanou Střediskem volného času TyMy Všetuly. V nejmladší kategorii (1. třída) vystoupily děvčata Eliška Chvátalová a Barbora Režná, která získala krásné třetí místo básní Jen mít oči k vidění od Jana Čarka. Ve druhé kategorii (2.-3. třída) nás reprezentoval Radek Večeřa, který obsadil rovněž třetí místo s básní Létající koberec od Jana Vodňanského. Ve třetí kategorii (4.-5. třída) jsme měli pouze jedno želízko v ohni, a to Davida Dubického s básní Když byl Pepa… od Jaromíra Nohavici, který svým vystoupením zaujal publikum i porotu a získal nádherné druhé místo. Ve čtvrté kategorii (6.-7. třída) jsme bohužel nebodovali, ale poděkování za vzornou reprezentaci školy patří Simoně Solařové a Radovanu Viznerovi. Pro tyto žáky se jedná o cennou zkušenost s vystupováním na veřejnosti. V poslední kategorii (8.-9. třída) porota ceny neudělila, ale poradila soutěžícím, jak pokračovat ve svém rétorickém růstu. Našim deváťákům, Pavlu Dlabajovi a Evě Jarkovské také děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Mgr. Hana Hlobilová

Svátek poezie