Praha – po stopách Karla IV.

V úterý 12. října se naše třída V. A vydala na exkurzi do krásné historické Prahy. Pražskými památkami nás provázel pan Kočí, který se školou dlouhodobě spolupracuje.

Nejprve jsme se společně vydali na Pražský hrad a po stopách Karla IV. jsme navštívili Zlatou uličku. Odtud naše cesta vedla do věže, která se nazývá Daliborka a kde nám bylo všem trochu úzko, protože jsme měli možnost shlédnout mučicí nástroje středověku.

Ohromil nás Vladislavský sál, který dříve sloužil i jako místo pro souboje na koních a nyní se využívá k předávání státních vyznamenání panem prezidentem. Jako bonus jsme zde měli možnost vidět duplikáty českých korunovačních klenotů.

Krásná byla i katedrála sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí a Staroměstský orloj.

Protože nedílnou součástí každého našeho výletu je se dobře najíst, využili jsme volného času na Václavském náměstí a s dětmi jsme navštívili jejich vytoužený MC Donald.

Na zpáteční cestu jsme se tak vydali plni zážitků, příjemně unaveni a s plnými bříšky.

Informace k zahájení činnosti kroužků

V letošním školním roce 2021-2022 otevíráme kroužky, které najdete v sekci Pro rodiče – Kroužky.

Z důvodu nenaplněné kapacity (nízký zájem žáků) neotevřeme následující kroužky:

Dřevoobrábění

Elektronika

Loutkohraní

Šikovné ručičky

Podrobnější informace u jednotlivých vedoucích, platby lze provést na účet školy: 115-1888030257/0100, platby prodlužujeme(z důvodu nemocnosti a pozdního odevzdání přihlášek) do 15. 10. 2021, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku.

vedení školy

PROJEKTOVÝ DEN

Ve středu 22. září se uskutečnil projektový den, který byl zaměřený na přípravu oslav 110. výročí založení naší školy. V každé třídě to pojali žáci a také učitelé jinak.

V 1. A děti společně s paní učitelkou a paní asistentkou vytvořily školu snů. Děti samy si vymýšlely, jaké místnosti by v jejich vysněné škole měly být například třída z lega, nebo třída plná zvířat. V dalších hodinách pak vyráběly a zdobily své postavičky, které potom přilepily do „školy snů“. Na výsledek se můžete podívat na nástěnce v přízemí.

V 1. B děti vytvořily veliké přání pro svou školu. Společně s paní učitelkou vymýšlely, jaká by škola měla být, aby se tam všem líbilo a chodili tam (žáci a učitelé) rádi. Poté si děti nakreslily svou vlastní karikaturu, kterou rovněž nalezte na nástěnce u jejich třídy v prvním patře.

Druháci byli spojeni a měli velice pestrý program. Nejprve si v kroužku na koberci povídali tom, co je napadne, když se řekne škola, poté malovali obrázky s tématem historie školy a v neposlední řadě se v matematickém kvízu dozvěděli spoustu zajímavých věcí … třeba co je to katedra nebo kalamář.

Ve třetí třídě žáci vyráběli listy se zajímavostmi o naší škole, například jak se dříve jmenovala, jací ředitelé nebo učitelé zde působili. Největší ohlas ovšem měla svačinka, kterou jim připravila paní učitelka. Chtěla jim ukázat, co jedli žáci dříve. Doma vyškvařila sádlo a škvarky a namazala to na chleba.  Přišli ochutnat nejen třeťáci.

Také čtvrťáci se pilně činili … malovali, stříhali, lepili, zkrátka vyráběli modely naší školy z nejrůznějších materiálů, například ze špejlí, papírových ruliček, tvrdých barevných papírů apod. Paní učitelky jim také připravily vědomostní kvíz o historii naší školy.

Páťáci pak byli ve skupinách s ostatními žáky z druhého stupně. Vytvořilo se několik skupin a každá se usadila ve třídě a připravovala ukázky pro Den otevřených dveří. Ve třídě šesťáků, tedy v přírodopise, bylo nachystáno několik mikroskopů, kde žáci pozorovali několik preparátů. Také zde byly umístěny figuríny pro nácvik první pomoci. Ve vedlejší třídě sedmáků se usadila skupinka žáků, která se zabývala robotikou – žáci nacvičovali, jak naučit roboty jezdit po předem dané cestě a další zajímavosti z robotiky.

Ani druhé patro naší školy nezůstalo prázdné… Ve třídě osmáků se pilně připravovali budoucí průvodci, kteří budou provázet veřejnost při Dni otevřených dveří. V učebně chemie skupina pod vedením paní učitelky připravovala pokusy, které budou předvádět 15. a 16.  října. Zabývali se filtrací vody a optikou.  V počítačové učebně se usadila redakce, která připravovala vydání novin věnovaných 110. výročí naší školy. V jazykové učebně se sešla skupinka žáků, aby vytvořila prezentaci o naší škole v angličtině. V kuchyňce pak zavoněl čerstvě upečený chléb a také jednohubky, které si žáci zkoušeli připravit na Den otevřených dveří.

V neposlední řadě také v přízemí naší budovy byl čilý ruch, protože v tělocvičně další skupina žáků pod vedením pana učitele připravila stanoviště pro překážkovou dráhu a prezentaci různých sportů. Vedle v dílnách se zase pilně činili žáci, za dopomoci paní zástupkyně vyráběli dřevěné zásobníky pro kapesníčky nebo sadili podzimní výsadbu do truhlíků.

Byl to den nabitý aktivitou a činnostmi. Všechny jsme ani nestihli popsat. Těšíme na Den otevřených dveří, kdy všechno ukážeme našich rodičům, prarodičům – zkrátka široké veřejnosti, která se jistě ve velkém počtu přijde na naši školu podívat.