Soutěž ve zpěvu „O zlatého kosa Smetanových sadů“

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 jsme uspořádali 2. ročník soutěže ve zpěvu pro žáčky z 1. stupně naší školy. Nechtěli jsme jen vybrat nejlepší zpěváčky, ale také ukázat všem, že vystoupení před publikem se dá zvládnout. Zpívali tedy nadaní i nenadaní, sebevědomí i bázliví. Právě překonání trémy a strachu z vystoupení před větší skupinou diváků bylo skrytým cílem naší akce. Chlapci a děvčata to zvládli velmi dobře, a navíc jsme si společně zazpívali, až se naše stařičká budova otřásala v základech. Porota udělila čestná uznání třem soutěžícím, z nichž pro dva není čeština mateřským jazykem, a přesto to zkusili. Další umístění připojujeme tak, jak o nich rozhodla tříčlenná porota ve složení p. uč. Přikrylová, p. uč. Zacharová, p. uč. Ballnérová. Držíme palce všem, aby jim zpívání zpříjemňovalo nejen dny školní docházky, ale aby si dokázali zpívat v celém životě.         

Ballnér

1. kategorie 1. – 2. ročník:

  1. místo – Jáchym Jurášek z 2. B
  2. místo – Elena Olšáková z 2. A
  3. místo – Lucie Kolomazníková z 1. A

2. kategorie 3. – 4. ročník:

  1. místo – Amálie Jurášková ze 4. roč., Viktor Mikulčík ze 3. roč.
  2. místo – Jakub Chmela ze 3. roč. Julie Pallová ze 4. roč.
  3. místo – Ema Kolomazníková ze 3. roč., Elena Blahová ze 4. roč.

Čestné uznání:

Magdaléna Šustková z 1. B, Andrii Rogiv ze 3. roč., Valeria Voichischina ze 4. roč.

 

Canisterapie – léčba psí láskou

V tomto týdnu nás navštívil canisterapeutický tým z Jantova gruntu a bylo to setkání, na které mnozí z nás ještě dlouho nezapomenou. Pozitivní vztah a zájem obou fenek pyrenejského horského psa o člověka byl patrný na první pohled. Laskavě vítaly každou lidskou bytost, nechaly se česat, krmit, vodit na vodítku, podlézat a s důvěrou se oddaly všem dotekům i péči malých průzkumníků. Jejich klid pozitivně ovlivnil nejen soustředění dětí, ale i celkovou atmosféru setkání. Ne nadarmo je nazývána Canisterapie jako léčba psí láskou. Děkujeme tímto paní Nikol Kočtářové, Aische a Betynce za inspiraci a možná, že se mezi dětmi v budoucnu zrodí nový terapeut nebo alespoň nadšený chovatel psů. Posuďte sami z fotografií, kdo si to užíval více 😊 Mgr. M. Ministrová

O VŠETULSKÉHO KONIPÁSKA 2023

Ve čtvrtek 24. 2. 2023 se konala ve středisku volného času TYMY přehlídka ve zpěvu lidových písní „O VŠETULSKÉHO KONIPÁSKA 2023“. Nejprve proběhla třídní kola, ze kterých bylo vybráno celkem 9 žáků, kteří šli reprezentovat naši školu. Všichni vybraní žáci zastupovali naši školu vzorně a krásně zazpívali dvě lidové písně dle svého výběru. Z pěvecké soutěže jsme si odnesli celkem pět krásných umístění. Ve II. kategorii (7–9 let) se na 3. místě umístila Lucie Kolomazníková z 1. A, 2. místo obsadila Julie Konečná z 2. B a vítězem II. kategorie se stala Kristýna Janálová z 2. B. Ve III. kategorii (10–11 let) se na 2. místě umístila Emma Kolomazníková ze 3. A a 1. místo získal Viktor Mikulčík ze 3. A. Všichni účastníci dostali diplomy či pamětní listy spolu s drobnými pozornostmi. Ještě jednou všem zúčastněným gratulujeme.

Lenka Souralová

 

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Rčení praví „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Naši žáci se obvykle učí od 1. ročníku jazyk anglický a na 2. stupni začínají s jazykem německým. Podobnost obou jazyků – slovíček i gramatických jevů, se zpočátku zdá být velkou výzvou, ale ve finále je vždy výhodou. V úterý 21. února 2023 si mohli žáci 8. třídy vyzkoušet na vlastní kůži svoji první konverzační soutěž v němčině. Jejich úkolem bylo zužitkovat doposud získané znalosti. Soutěž se skládala z krátkého představení, rozhovoru s vyučující na vylosované téma (rodina, koníčky, volný čas a roční období) a rozhovoru se spolužákem při nakupování. Děkujeme nejúspěšnějším soutěžícím Ladě Vaňharové a Matyášovi Kojeckému a blahopřejeme jim ke skvělým výkonům. Přejeme jim „Viel Spaß mit Deutsch!“ 😊

Mgr. M. Ministrová