Hravě záchranářem

Ve středu 26. 4. 2023 jsme se účastnili s naší družinou akce s názvem „Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“, kterou pořádal Zlínský kraj ve spolupráci s IZS, Fakultou logistiky a krizového řízení UTB a mnoha dalšími partnery od 24. 4. do 27. 4. 2023 pro žáky základních škol.

Zábavnou formou jsme se dozvěděli, jak zvládat rizikové situace, jak jim předcházet, ukázali jsme si v praxi, co znamená pomoci zraněnému.

Nejen děti si celý program velice pochvalovaly. I my vychovatelky jsme rády za takovéto akce a budeme se těšit na další a další, které nás ještě s naší družinkou čekají do konce školního roku.

 

Zahradničení ve školní družině

Na naší školní zahradě se družina věnuje nejen relaxaci, pohybu a hrám, ale zařazujeme i aktivity, kterými se rozvíjí dětská jemná motorika a další dovednosti spojené se zahradničením. Tím, že musí zasít semínko na určené místo, nebo zalít konví jednotlivé rostliny, se děti učí trpělivosti a přesnosti. Společná práce na zahrádce pak podporuje a rozvíjí dobré vztahy mezi vrstevníky a přispívá k celkové pohodě kolektivu.

Přelom měsíců března a dubna jsme v družině věnovali zasévání. Sázeli jsme osení k velikonočním svátkům, ředkvičky, papriky či hrách a měli jsme k dispozici i další semínka, která skýtají moment překvapení, co z nich vykoukne, pokud se o ně budeme dobře starat…

Maminkám s láskou …

10. květen byl velkým dnem pro žáčky 1. stupně. Rozhodli se totiž připravit překvapení nejen pro maminky v podobě krátkých vystoupení. Vše se neslo v námořnickém duchu, a tak se tančilo, zpívalo, recitovalo, předvádělo, a dokonce i plavalo! A že to byla podívaná! Jedno oko nezůstalo suché. Věříme, že tato akce zahřála u srdce všechny zúčastněné a zůstane v našich vzpomínkách minimálně do příštího května!

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE

Dne 17. 5. 2023 se vybraní žáci 4., 5. a 6. ročníku zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Kroměříži, které pořádal BESIP ve spolupráci s Červeným křížem. Úkolem dětí bylo splnit vybrané disciplíny, jako například poskytnutí první pomoci, jízdu zručnosti nebo splnění testu znalostí pravidel silničního provozu. Počasí nám úplně nepřálo, proto poslední zkouška, jízda přes překážky, byla zrušena z důvodu bezpečnosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii za naši školu soutěžili Radim Ptáček, Ema Bakalová, Jakub Balcárek a Natálie Hejníková, kteří se umístili na 5. místě. Ve starší kategorii soutěžili Jasmína Kubíčková, Michaela Kryštůfková, Radim Pasečný a Mike Tošovský. Tito žáci obsadili krásné 3. místo. Tímto všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.