Závěrečné taneční  9. A

Proslov

Letos to je devátý rok, co navštěvujeme 2. Základní školu. Je to jako včera, kdy jsme do ní vkročili úplně poprvé a kdy si nás pod svá křídla vzaly naše první paní učitelka, Jitka Dvořáková, a paní asistentka, Renata Mlčáková. Všichni jsme se seznámili a skamarádili se.

První dva roky jsme sekali latinu a zvykali si na nové prostředí. Od třetího ročníku s námi museli mít učitelé pevné nervy, protože třetí třída byla plná adrenalinových zážitků, např. se nám nelíbily dveře ve třídě, proto jsme je vysadili, na zámku jsme tančili jako princové a princezny, nechyběly ani zlomené ruce a odřeniny.

Tři roky školní docházky uplynuly jako voda a my jako čtvrťáčci šli dál, tentokrát s paní učitelkou Jitkou Nedbalovou. Trpělivost paní učitelky kluci otestovali házením mokrých toaletních papírů na zeď, a ta se jim v páté třídě odměnila nacvičením labutího jezera a na roztomilé baleťáčky nikdo nezapomene. V páté třídě jsme také odstartovali velké třídní výlety.

Dva roky rychle utekly a druhým stupněm nás provedla paní učitelka Lenka Janská. Hned na začátku šesté třídy jsme s ní jeli na adaptační pobyt na Rusavu. Také se někteří z nás poprvé účastnili lyžařského kurzu. Pak naše společné chvíle narušil covid. Následující dva roky jsme se s menšími přestávkami učili online a vídali se jen přes obrazovky. V osmé třídě jsme si kromě testování na covid museli zvyknout na to, že odešla paní asistentka Mlčáková a nahradila ji Ilona Gregorová. V osmé třídě opět nastala éra exkurzí, besed a výletů, z nich některé se neobešly bez různých pádů. Že, Moniko? Pokusili jsme se, ale bohužel neúspěšně, zapálit školu.

Byly chvíle, kdy jsme se se spolužáky nepohodli a škodili si, ale vždy jsme se usmířili. Někteří během let odešli na jinou školu a jiní zase přišli.

Teď jsme v deváté třídě, paní asistentku Gregorovou vystřídala Jana Hegerová. My se víceméně zklidnili. Čas utíká a my se rozhodovali, kam dál. Většina z nás je přijata na střední školu nebo učiliště, a snažíme si užívat zbytek roku naplno. Máme třídní mikiny, hotové tablo a navštěvovali jsme spolu taneční lekce, pro toto závěrečné rozloučení.

Za celých devět let jsme školu reprezentovali v mnoha soutěžích. Spojuje nás mnoho vzpomínek, na které jen tak nezapomeneme.

Děkujeme za pevné nervy a trpělivost s námi paním učitelkám a pánům učitelům a děkujeme za všechny krásné vzpomínky.

Výlet druháčků na Ranč u Tuffa v Dobroticích

Za snahu, úsilí a píli věnované školní přípravě připravujeme pro děti za odměnu školní výlety. Ve dnech 22. – 23. června se žáci 2. ročníků vydali vlakem do Dobrotic na Ranč u Tuffa. Prohlédli jsme si okolí ranče a stáje s koňmi, víme, že existují koňské musli, jak očistit koně, jak se koně sedlají, že práce s koňmi vyžaduje každodenní péči. Všichni jsme se projeli na koních Báře, Čokinovi a Vilíkovi a také jsme měli možnost pohladit si místní krásné kočičky, hříbata
a novofundlandské pejsky. Za zprostředkování výletu patří poděkování paní Mileně Barkóciové, mamince Jeni Cveka a Sáry Cvekové, kteří se starají na ranči o koně a jsou tam jako doma. Výlet je za námi a červen nezadržitelně naznačuje příchod doby pro školáka nejmilejší – doby dlouhých letních teplých nocí, táborů, výletů, grilovaček, vodních hrátek – doby letních prázdnin. Přejeme dětem, aby zažívaly krásná dobrodružství a poznání, na která budou ještě dlouho vzpomínat. 

RETRO DEN

Chcete zažít den jak z minulosti? Přijďte do školy oblečení v retro stylu. Tak znělo zadání od žákovského parlamentu, který se rozhodl nám konec školního roku zpestřit módními výstřelky na chodbách naší školy.

Ve středu 21. 6. 2023 ze školního rozhlasu k této příležitosti zněly retro písničky. Na chodbách se proháněly děti, které měly oblečení po svých babičkách a dědečcích, na hlavách krásné retro účesy, různé doplňky, a dokonce i učebnice z minulé éry. Nejedna rodina provětrala skříně na půdách i ve sklepech.

Retro den byl určitě pohodovým dnem a nejeden z nás dospěláků se vrátil v čase a zavzpomínalJ.

Marika Fuksová

Po stopách holešovských pověstí

V průběhu druhého pololetí jsme se s 6. A v rámci českého jazyka a literatury věnovali několika vybraným holešovským pověstem. Naše vědomosti jsme čerpali z knihy Holešovské pověsti, kterou napsal Karel Bartošek k 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově a 100. výročí vzniku Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově. Díky čtení knihy jsme se také dozvěděli zajímavé informace o našem městě a jeho kultuře a historii. Některé pověsti si získaly fanoušky i z řad našich žáků.  Dne 15. 6. 2023 jsme se šli podívat na židovskou synagogu a židovský hřbitov, ke kterému se židovské pověsti vztahují.

Exkurze do Krakova

V úterý 13. 6. 2023 jsme se s žáky 7. a 8. ročníku vydali na exkurzi do Krakova. Na sraz v 5:15, který byl pro některé v nekřesťanskou hodinu, dorazili všichni včas, mohlo se proto vyrazit. Po necelých čtyřech hodinách plynulé jízdy autobusem jsme dorazili do krásného polského historického města Krakova. Nejprve jsme se zastavili u řeky Visly a Dračí jámy a poté vystoupali na královský hrad Wawel. Prošli jsme se po nádvořích a vystáli si frontu do katedrály, kde jsme spatřili hrobky polských králů. Následně nás čekalo historické centrum města s Jagellonskou univerzitou, tržnicí Sukiennicí, radniční věží a Mariánským chrámem. Nepřišli jsme ani o rozchod, který někteří zaplnili nákupem dárečků pro své blízké, jiní ho strávili v oblíbených obchodech s rychlým občerstvením. Domů jsme se vrátili plní zážitků a už se těšíme na další výlety za poznáním.

Mgr. Eliška Hubáčková

Slavnostní rozloučení s předškoláky z MŠ Radost v Holešově

…Kde je vpravo, a kde vlevo, to už dobře ví, spočítají všechny prsty, čtverec nakreslí…

Letošní rozloučení s předškoláky v MŠ Grohova se odehrávalo v duchu ročních období. Děti si připravily hudební, taneční a recitační představení, které zakončily každoroční tradicí – zvoněním na zvoneček v bráně, která symbolizovala odchod ze školky a příchod do nového školního světa, kde na ně s otevřenou náručí čekaly paní učitelky Mgr. Veronika Lejsková a Mgr. Petra Přikrylová. I přes dojemné loučení předškoláků nás provázelo pěkně horké počasí a dobrá nálada. Po skončení slavnosti pozvaly děti rodiče do svých tříd, kde pro ně vlastnoručně upekly špaldovo – třešňovou buchtu, na které si všichni pochutnali.

Jménem 2. Základní školy přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a spoustu nových kamarádů.

Mgr. Veronika Lejsková

Zoo Zlín Lešná

V pátek 16. 6. 2023 se žáci 6. A a 7. A zúčastnili výukového programu v Zoo Zlín. Děti se podle tříd rozdělily do dvou skupinek – 6. A se vydala prozkoumat zvířata Jižní Ameriky a 7. A zavítala do africké části zoo. Žáci 6. A se obohatili o mnoho nových informací a zajímavostí o lachtanech, vydrách, mravenečnících, tapírech, kapybarách, papoušcích ara a kotulech. Dozvěděli se, že lachtani jsou nejdražšími strávníky zoo, mravenečníci prospí 16 hodin denně, samice kapybary může být březí už v 1,5 roce života a může se jí narodit až 12 mláďat, nebo že pořizovací cena nejdražšího papouška ara je kolem půl milionu korun. Druhá skupinka se učila o žirafách, zebrách a pštrosech, o kterých se dozvěděla, že jejich vejce musí mít velmi silnou skořápku, aby udrželo 150 kg těžkého rodiče. Prozkoumali také oblast Etiopie, zavítali do nového výběhu slonů, viděli nosorožce a lvy. Zatímco žáky 6. A nejvíce zaujaly kapybary, 7. A byla nejvíce uchvácena surikatami, především jejich hlídkovacím postojem.

Návštěva žáků ze Základní školy Rymice

Během měsíce května naši školu dvakrát navštívili žáci 4. a 5. třídy ze Základní školy Rymice, aby si vyzkoušeli práci s moderními přístroji z naší nově vybavené přírodovědné učebny. Při prvním setkání, které bylo zaměřené na lidské tělo, děti využívaly přístroje firmy NeuLog zaznamenávající různé vlastnosti těla: měření tepu a svalové síly, dechové frekvence, odpor kůže, objem plic, tlak krve. Následně převáděly své naměřené hodnoty z přístrojů do notebooků a zpracovávaly je v programu Microsoft Word. Na internetu vyhledávaly doplňující informace týkající se lidského těla, porovnávaly vlastní naměřené hodnoty s hodnotami svých spolužáků a údaji na internetu. Na konci odprezentovaly naměřené hodnoty a proběhlo zhodnocení celé akce. 

V rámci druhého setkání se děti zabývaly meteorologií. Žáci měli za úkol pojmenovat základní meteorologické přístroje a objasnit jejich funkci. Měřili rychlost a směr větru s využitím meteorologických přístrojů, přístrojů NeuLog, kompasu a údaje doplňovali do pracovního listu. Také popsali rozdíly mezi počasím a podnebím, pojmenovali jednotlivé typy oblaků a atmosférických srážek. V druhé části setkání žáci mikroskopovali. Pozorovali a kreslili buňky cibule kuchyňské a základní struktury živočichů, např. bodací ústrojí komára pisklavého, nohu mouchy domácí, křídlo vážky a mnoho dalších.  Závěrem proběhlo shrnutí a vyhodnocení obou setkání.