Spelling Bee – školní kolo

V pondělí, 26. 3.,  se naši žáci od páté do deváté třídy utkali v soutěži Spelling Bee. Tentokrát soutěžili žáci, kteří se probojovali z třídních kol do celoškolní soutěže. Spelling, nebo-li hláskování, bylo oproti třídním kolům mnohem náročnější. Žáci museli hláskovat anglicky nejen slovo, které viděli, ale i další slova, která pouze slyšeli.Všichni chlapci a děvčata byli ve školním kole úspěšní, všichni byli perfektně připraveni. V první kategorii zvítězila třída šesťáků, ve druhé kategorii osmáci.

Vítězem první kategorie se stala Katka Kvintová ze 6. A třídy a ve druhé kategorii Robert Dvorník ze třídy 8. A.

Mgr. Lenka Janská, vyučující Aj

Světový den vody

Dne 22.3. se na naší škole uskutečnil Světový den vody. Tento významný den se v ČR stal dějištěm rozsáhlých oslav věnovaných jedné z klíčových složek, jež umožňuje život na zemi.Téma letošního dne, který se naše škola rozhodla pojat do modrých barev, symbolizoval čistou vodu pro zdravý svět. Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme.

Denisa Jelínková, předsedkyně Školního parlamentu

Svátek poezie v Tymy

Měsíc březen je v naší škole tradičně věnován poezii. V každé třídě proběhla třídní kola recitační soutěže, vítězové z těchto kol se předvedli ve školních kolech a ti nejlepší recitátoři z celé školy poté mohli porovnat své dovednosti s žáky ostatních škol v recitační soutěži Svátek poezie v Tymy Všetuly. Letos připadla tato soutěž na čtvrtek 15. března. Naši školu reprezentovalo 7 žáků: Monika Mlčáková (1. A), Lada Vaňharová (3. A), Patrik Večeřa (5. A), Barbora Režná (5. A), Vendula Gregorová (6. A), Ivana Pavelcová (7. A) a Oskar Conev (9. A). Mezi řadou skvělých recitátorských výkonů se naši žáci neztratili. V kategorii nejmladších žáků se na 2. místě umístila Monička Mlčáková. Diplom za pěkný přednes získala Lada Vaňharová a dvě 3. místa obsadili Vendula Gregorová a Oskar Conev. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

O Hostýnskou píšťaličku

 Ve středu 14. 3. se konala tradiční pěvecká soutěž O Hostýnskou píšťaličku. Tato soutěž se snaží přiblížit krásy Valašska skrze písničky. Každý soutěžící má za úkol nacvičit dvě valašské písně a bez doprovodu je zazpívat před odbornou porotou. Je to úkol velice obtížný. Porota hodnotí čistotu zpěvu, udržení rytmu, ale i celkový dojem. Naše škola opět poslala své šikovné zástupce. Letos se této soutěže zúčastnili: Daniela Menšíková (2. A), Barbora Režná (5. A) a Tomáš Režný (6. A). Všichni zúčastnění si vysloužili slova uznání od přítomných porotců a Danielka Menšíková si odnesla krásné 2. místo s postupem. Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

    

 

Spelling Bee u nás ve škole

Minulý týden jsme uspořádali třídní kola soutěže, která se s oblibou hraje v zemích, kde se žáci učí anglický jazyk. Její podstatou je správně a co nejrychleji hláskovat anglicky dané slovo.

Třídních kol se zúčastnili všichni přítomní žáci od čtvrté do deváté třídy.

Do školního kola postupují tři nejlepší z každé třídy.

Mgr. Lenka Janská, vyučující Aj

Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

Taktéž na 1. stupni proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci se během měsíce února pilně připravovali, aby předvedli co nejlepší recitátorské výkony ve třídních kolech. Nejlepší recitátoři ze třídy poté postoupili do školního kola. V tomto kole se soutěžilo ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída a 4. – 5. třída. Porotu jako obvykle tvořili vyučující z daných tříd a hodnotili dostatečnou hlasitost projevu, rychlost a celkový přednes básně. Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané a bylo pro porotu obtížné rozhodnout o vítězi. V 1. kategorii se na 1. místě umístila Lada Vaňharová (3. A), 2. místo obsadila Monička Mlčáková (1. A) a 3. místo získala Anetka Marčonková (3. A). Ve 2. kategorii rozhodla porota takto: 1. místo patří Elišce Chvátalové (5. A), 2. místo Barušce Režné (5. A) a o 3. místo se dělí Patrik Večeřa (5. A) a Nikolka Gregorová (4. A). Všem zúčastněným recitátorům velmi děkujeme za skvělé výkony.

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

Ve čtvrtek 1. března proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Předvést svůj recitační um přišli vybraní žáci z třídních kol. V porotě zasedly paní učitelky, ale hodnocení se aktivně zúčastnili také žáci v publiku. Jejich úkolem bylo vybrat nejlepšího recitátora z obou dvou kategorií, který získá „Cenu publika“. Žáci byli již tradičně rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii (6. a 7. třída), která byla o poznání početnější, získala 1. místo Tereza Solařová (6. A), na 2. místě se umístila Vendula Gregorová (6. A) a 3. místo obsadila Ivana Pavelcová (7. A). Ve druhé kategorii (8. a 9. třída) byly výkony jednotlivých recitátorů velmi vyrovnané. Na 1. místě se umístil Oskar Conev (9. A), 2. místo získal Petr Chvátal (8. A) a na 3. místě skončila Alexandra Šatalin (8. A). Žáky v publiku jednoznačně nejvíce oslovil a zaujal svým recitováním Oskar Conev (9. A), který si odnesl „Cenu publika“. Za své výkony si žáci odnesli nejen diplomy, ale také knihy a drobné dárky.