Ukázkové hodiny na I. stupni (1. – 3. ročník) dne 21. 3. 2018

👉UKÁZKOVÉ HODINY👈

Vážení rodiče,

ve středu 21. 3. od 7, 55 – 10, 40 pro Vás naše paní učitelky připraví ukázkové hodiny v 1., 2. a 3. ročníku, a tím Vám zprostředkujeme náhled do výuky v naší škole.

Žádáme Vás, abyste byli na Vámi zvolené vyučovací hodině ve třídě vždy na začátku a umožnili tak nerušený průběh ukázkových bloků.

1. hodina 7, 55 – 8, 40
2. hodina 8, 50 – 9, 35
3. hodina 9, 55 – 10, 40

Těšíme se na Vás!!!