Den Slabikáře

V první třídě proběhl slavnostní den, „Den Slabikáře“. Prvňáčci už umí první písmena, slabiky, jednoduchá slova i věty a bylo na čase se rozloučit s Živou abecedou. Získání vysněného Slabikáře nebylo ale vůbec jednoduché. Děti předvedly svým rodičům, babičkám a dědečkům, co se všechno ve škole naučily. Musely projít pohádkovou říší, po cestě splnily několik úkolů, ukázaly básničky a říkanky s pohybem a nakonec je čekalo velké překvapení. Do třídy přišli strážní andělé v podobě žáků deváté třídy, kteří dětem popřáli mnoho úspěchů, krásné čtení a Slabikář jim předali. Žáci první třídy složili slib čtenářského učně a utvrdili jej na pergamen svým otiskem. Odměnou pro prvňáčky byl nejen vytoužený Slabikář, ale i dort ve tvaru Slabikáře, do kterého jsme se všichni s chutí zakousli.

Mgr. Andrea Krejčí