Spelling Bee

Ve čtvrtek, 28. 3., se konalo školní kolo soutěže Spelling Bee.

Do hláskovacího klání postoupili tři nejlepší účastníci třídních kol od páté do deváté třídy.

Šoutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorii vyhrála třída 6. a ve složení: Balážová Tereza, Dědičíková Tereza a Večeřa Patrik. Na druhém místě skončili soutěžící z páté třídy: Gregorová Nikol, Pavelcová Vendula a Sonntagová Anna.

Ve druhé kategorii se na třetím místě umístili osmáci: Jurčáková Michala, Pavelcová Ivana a Solařová Gabriela. Druzí byli žáci ze sedmé třídy: Gregorová Vendula, Němečková Barbora a Trnčáková Marika. Vyhráli žáci z deváté třídy, ve složení: Dvorník Richard,Dvorník Robert a Münster Ondra.

Ocenění pedagogů Holešova

V úterý 26. 3. 2019 se v prostorách holešovského zámku již tradičně uskutečnilo slavnostní ocenění zaměstnanců škol a školských zařízení. Navrženým pracovníkům byly uděleny pamětní listy v deskách, které předávali starosta města Mgr. Rudolf Seifert a místostarosta města Ing. Pavel Karhan.

Z naší školy byla oceněna paní učitelka Mgr. Kateřina Zacharová, paní asistentka pedagoga Petra Křížková Dis. a pan školník Petr Kojecký. Všichni za vynikající a obětavou práci.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme pevné zdraví a spoustu elánu do dalších let!!!!! 🥀️

Jaro je tu a s ním i jarní úklid

V úterý 19. 3. 2019, tedy na Josefa jsme podpořili akci města Holešova „ Čisté město vítá jaro“.
Spolu s prvními jarními paprsky jsme uchopili hrábě, lopaty, kolečka a provedli úklid prostranství před naší školou a to v rámci pracovních činností a tělesné výchovy. Odměnou nám byl pocit z dobře vykonané práce a sladkosti od zastupitelů města.

Mgr. Hana Hlobilová

Den vody

Žáci 8.A a 9.A se v pátek 22. 3. zúčastnili programu v rámci Dne vody. Program se konal v zámeckém parku v Holešově, kde bylo žákům umožněno nahlédnout do technických vozů společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Pro zájemce si zaměstnanci této společnosti nachystali úkol, jehož součástí bylo spojit rozloženou přípojku vody. Tento praktický úkol žáky velmi zaujal. Program byl zakončen zhlédnutím edukačního videa. Akce se konala pod záštitou společnosti VAK Kroměříž.

Jsme šikovné děti !!! 😊😊😊

Pořad ČESKÉ TELEVIZE Šikulové u nás ve škole 🙂
🎥📽🎞🎥📽🎞

Ruku k dílu přiložíme, s Janou něco vyrobíme.
S Ivem bude legrace, pustíme se do práce !!!

Na Janu s Ivem, moderátory tvořivého pořadu pro děti, jsme se hodně těšili a byli jsme zvědaví, jak takové natáčení vypadá. V deset hodin dopoledne padla první klapka a mohlo se začít.

Téma našeho tvoření bylo historické – Jak si děti dříve hrály. No a kdo by se s chutí nepustil do práce? Vždyť jsme vyráběli tak pěkné hračky…káče, hadrové panenky, vodní mlýnky a cvrnkací kuličky. Jana s Ivem nás celým pořadem provázeli a radili, jak na to.

Natáčení jsme si užili a těšíme se na další spolupráci s ČESKOU TELEVIZÍ!!!

Nezapomeňte se dívat 5. 5. 2019 v 11, 05 na Déčku!!!!
👍👧🧒👦👩🧑🙌👏🙌👏🙌

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

Ve středu 13. března 2019 proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Předvést své výkony v recitaci přišli ti nejlepší z nejlepších, tedy vybraní žáci z kol třídních. V porotě zasedli učitelé, ale hodnocení měli v režii také samotní žáci v publiku. Ti měli hlasovat pro nejlepšího recitátora, tedy pro toho, kdo získá „Cenu publika“. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii (6. a 7. třída) získala 1. místo Barbora Režná (6. A), na druhém místě skončila Eliška Chvátalová (6. A) a 3. místo obsadila Vendula Gregorová (7. A). Ve druhé kategorii (8. a 9. třída) se na 1. místě umístil Petr Chvátal (9. A), 2. místo získala Alexandra Šatalin (9. A) a na 3. místě skončila Andrea Brázdilová (9. A). Žáky nejvíce oslovil výkon Petra Chvátala (9. A), který si odnesl Cenu publika. Za své výkony ocenění žáci dostali nejen diplom, ale také krásné knihy.

Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

Dne 13. 3. proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže.  Žáci se v předchozích dnech pilně připravovali, aby předvedli co nejlepší recitátorské výkony ve třídních kolech. Nejlepší recitátoři ze třídy poté postoupili do školního kola. V tomto kole se soutěžilo ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída a 4. – 5. třída. Porotu jako obvykle tvořily vyučující či asistentky z daných tříd a hodnotily dostatečnou hlasitost projevu, připravenost a celkový přednes básně. Letos porotu ohromily výkony všech recitátorů zejména z první kategorie. Bylo velmi těžké rozhodnout o vítězi a důležitou roli hrál každý bod od poroty. V 1. kategorii se na 1. místě umístil František Konečný (1. A), 2. místo obsadila Monička Mlčáková (2. A) a 3. místo získali Emily Mikulíková (1. A) a Patriček Maxián (1. A). Ve 2. kategorii rozhodla porota takto: 1. místo za naprosto oslnivý výkon získala Tereza Mlčáková (5. A), 2. místo vybojovala Lada Vaňharová (4. A) a 3. místo obsadila Anna Sonntagová (5. A). Letošní školní kolo všechny porotce velmi mile překvapilo. Děkujeme všem zúčastněným recitátorům za skvělé výkony a těšíme se na další kolo v příštím školním roce.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve 4. A

V průběhu 1. pololetí se prostřednictvím čtenářských dílen žáci seznámili s knihou Staré pověsti české a moravské od Aleny Ježkové. Tato kniha shrnuje nejznámější pověsti, které se výborně hodí i do výuky vlastivědy. Žáci se poté rozdělili do skupinek, vybrali si jednu z pověstí a tu ze stavebnice lego zobrazili. Už při této činnosti rozvíjeli kromě skupinové práce i fantazii a schopnost vybrat z textu ty nejvýstižnější situace. Tímto však jejich práce nekončila. Ve speciálním počítačovém programu poté vytvořili vlastní pověst v komiksové verzi, tím si procvičili i své počítačové dovednosti. Celý proces tvorby komiksu je sice náročný, zejména na čas a komunikaci ve skupince, ale výsledek stojí za to.

Chcete pro své dítě to nejlepší?

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 23. 4. 2019 v 17, 00 přímo ve škole, na které se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, 603726030

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.