Upoutávka na knihu

V měsíci květnu proběhlo na 2. Základní škole Holešov vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže Upoutávka na knihu. I přes špatnou pandemickou situaci a distanční výuku žáků se ve škole sešla celá řada krásných prací.

Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku dětí. Všechny výtvory byly něčím výjimečné a originální, a proto bylo velmi těžké vybrat vítěze. Každý z žáků pojal zadání soutěže jinak – někdo jako plakát, jiný jako reklamu na výrobek v obchodě, další jako ručně vyrobenou knihu s anotací uvnitř. A jak nakonec porota rozhodla? V I. kategorii (4. – 5. ročník) zvítězila Magdaléna Hýžová (3. ZŠ), druhé místo obsadila Monika Mlčáková (2. ZŠ) a třetí Michaela Dlabajová (2. ZŠ). Ve II. kategorii (6. – 7. ročník) vyhrála Amálie Zmeškalová (3. ZŠ), na druhém místě skončila Nikol Gregorová (2. ZŠ) a na třetím Michaela Hanáková (3. ZŠ). Ve III. kategorii (8. – 9. ročník) se stala vítězkou Vendula Gregorová (2. ZŠ), druhé místo patří Kristýně Ševelové (3. ZŠ) a třetí Lucii Pešákové (3. ZŠ). Vítězům byly předány ceny – jak jinak než literární.

Je skvělé, že i v dnešní přetechnizované době mají knihy u dětí své místo. Snad jim láska k příběhům na stránkách vydrží celý život.

Mgr. Eliška Hubáčková

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 od 24. 5. 2021 je novelizované mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví k provozu škol, a to následovně:

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace, výuka dle platného rozvrhu z 1. 9. 2020
  • frekvence antigenního testování je stanovena na jedenkrát týdně
  • sportovní činnosti venku jsou bez omezení
  • další pravidla (nošení ochrany dýchacích cest, povinnost testování) zůstávají v platnosti
  • homogenita tříd a skupin není povinná

vedení školy

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 17. 5. 2021 dochází ke změně mimořádného opatření vydané MŠMT.

I. stupeň: přítomnost všech žáků bez rotací (ruší se povinnost homogenních tříd a skupin). Je zrušena povinnost školy zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí. Testování bude probíhat v pondělí, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

II. stupeň pokračuje v rotaci (17. 5. 2021 nastoupí 8., 9. A), ruší se povinnost homogenních tříd a skupin). Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

Školní družina: provoz bude probíhat v běžném režimu (ruší se povinnost homogenních oddělení)

Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách nosit ochranu nosu a úst.