Prázdniny za dveřmi, ale my v plném nasazení u ponků!

Ani nevlídné počasí červnového úterního rána, kdy bouřilo a lilo, naše deváťáky neodradilo od   cesty za poznáním a načerpáním nových pracovních zkušeností.

I pan řidič autobusu se divil, kam jsme se v tomto nečase vydali. Naše kroky vedly do SPŠN v Bystřici pod Hostýnem, abychom si, jako každý předchozí rok, vyrobili něco pěkného a praktického ze dřeva. A co to bylo letos? Dřevěná poštovní schránka. Naši pomocníci, mistři odborného výcviku, nám vše ukázali, pečlivě nás vedli a trpělivě nás upozornili, když se při práci vloudila nějaká drobná chybička. Konec školního roku jsme si společně užili, zasmáli se a na zpáteční cestě do Holešova nás i sluníčko zahřálo.

Letos 9.A opouští půdu 2. Základní školy, kde jsme strávili léta radosti, drobných zaškobrtnutí a kamarádství. Na vše budou rádi po letech vzpomínat.

Milí deváťáci, snažte se úspěšně vykročit do „dospěláckého“ života a staňte se dobrými odborníky ve zvolené profesi.

Mgr. Hana Hlobilová
vyučující matematiky a pracovních činností

Výchova ke ctnostem

Letošní školní rok si prvňáčci s paní učitelkou Úrubkovou pravidelně v průběhu celého školního roku povídali o „ctnostech“.

CTNOSTI jsou vnitřní kvality osobnosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás.

Výchova ke ctnostem je ucelený program, ve kterém se děti seznamují s lidskými hodnotami pomocí krásně barevných karet a různých aktivit. Tato ucelená metodika nabízí mnoho možností, jak dětem přiblížit hodnoty, o kterých je třeba běžně mluvit nebo je cíleně rozvíjet.  Práce s kartami usiluje o rozvoj vnitřních kvalit osobností dětí.

Jednotlivá témata a aktivity s nimi spojené jsme zařazovali pravidelně v rámci „komunitního kruhu“. Děti se seznámily s těmito ctnostmi: ODVAHA, SAMOSTATNOST, SEBEKÁZEŇ, POSPOLITOST, TRPĚLIVOST, SEBEDŮVĚRA, UPŘÍMNOST a CITLIVOST. Určitě si děti při společných povídáních na tato témata mnoho věcí uvědomily a věřím, že spousta věcí také zůstala uložena v jejich srdcích. A až bude třeba, jistě si během prázdnin a také v budoucnu vzpomenou, jak se hezky chovat sám sobě i k ostatním.

Za 1. A Mgr. Olga Úrubková

Slavnostní pasování do řad čtenářů ve školní družině na 2.Základní škole

Ve čtvrtek 17. června pokleklo před krále a královnu 37 dětí ze školní družiny. Úmyslně píši dětí, jelikož letos jsme pasovali nejen prvňáčky, ale i druháčky, kteří v loňském roce pasováni být nemohli kvůli covidovým opatřením.  

V předešlých letech jsme se na pasování scházeli u krále a královny v jejich „skromném příbytku“ na holešovském zámku, letos jsme je pozvali i s jejich úžasnou asistentkou Haničkou na oplátku k nám na krásnou školní zahradu. Po samotném slavnostním aktu pasování děti složily slib, kterým se zavázaly, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklad a především je budou zvědavě otevírat a objevovat příběhy ukryté na jejich stránkách.

Celé slavnostní odpoledne panovala pohodová a veselá nálada, protože když se sejde parta super lidiček, tak to ani jinak být nemůže. Tímto všem zúčastněným ještě jednou moc děkujeme a už teď se těšíme na příští školní rok, kdy se zase budeme pravidelně vídat v knihovně.

Děkujeme.

Děti a vychovatelky ze školní družiny při 2. Základní škole Holešov.

Letní kuchyně

Se začínajícím létem jsme ve 4. třídě uvařili v naší nové školní kuchyni výborné pokrmy. Žáci byli velmi zruční, šikovní a samostatní. Ukázalo se, že většina dětí tráví čas v kuchyni i doma. Sami si přichystali seznam ingrediencí, postup přípravy, samotný chod a nakonec i stolování.  Zvolili jsme lehké letní pokrmy – těstovinový salát, zabalenou tortilu a tortilu „na talíř“. Po týmové práci jsme všechno snědli a s plnými břichy odcházeli domů. Jídlo bylo výtečné!

Poslední hodiny s Aminou

Tři roky jsme měli možnost komunikovat s dívkou z Nigérie – s Aminou, která nám pomáhala se zlepšovat v anglické konverzaci. Hodiny byly záměrně vytvářeny tak, aby žáci nejen mluvili, ale také se zdokonalovali v porozumění mluvené angličtiny. Zabývali se různými tématy (například Clothes, Food, Holidays, Entertainment, Family, School, Free time, Sports, My country,…). Při výuce s Aminou si děti také hrály hry, které zlepšovaly jejich gramatické znalosti.

V pondělí 14. 6. 2021 byla u nás Amina naposledy. Přestože dva poslední školní roky byly hodně ochuzené kvůli uzavření škol, čas strávený s ní byl pro nás všechny přínosem.

Jsme rádi, že jsme měli možnost poznat i jiný způsob výuky. Amině přejeme, ať se jí v další práci daří.

Výlet 3. A

V pondělí 7. 6. se 3. A vydala na dlouho očekávaný výlet. Moc jsme se na něj všichni těšili, protože to byla naše první akce mimo školu v letošním školním roce. Počasí bylo přímo ukázkové a my jsme společně strávili nádherné dopoledne v kroměřížských zahradách. Nejdříve jsme si prošli zahradu Podzámeckou, potěšili se se zvířátky a procházkou přes město jsme dorazili až ke Květné zahradě. Tady jsme se v rámci aktivit MAP zúčastnili vzdělávacího programu „Příběh Květné zahrady“. Náš průvodce Petr velmi poutavým vyprávěním přiblížil dětem vznik tohoto významného zahradního díla a poté nás zavedl do jeho samotného „srdce“, do rotundy. Ta nás všechny uchvátila nejen svým příběhem, ale také pořadem, který si pro nás pořadatelé akce připravili. Možnost pozorovat Foucaultovo kyvadlo, zařízení k demonstraci zemské rotace, pořízené z iniciativy kroměřížského gymnaziálního profesora, fyzika a astronoma Františka Nábělka, byl velkým zážitkem pro všechny zúčastněné. Jistě stejně velkou pozornost si zasloužilo hraní na zvonečky, hledání exotických zvířat na stěnách rotundy nebo Čtvero ročních období v podání zvonkohry Koshi.

Do školy jsme se vrátili všichni plní zážitků a nových informací. Děkujeme za krásný program, který nám téměř uzavírá 3. třídu a už teď se těšíme na další společný výlet.

 

Za 3. A Kateřina Krmencová

Veselé zoubky

Preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti prvních tříd základních škol. Jak název napovídá, tématem programu je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ke kterému jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře.

Naše škola se pravidelně každým rokem zapojuje do tohoto projektu. Po zhlédnutí filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ jsme se s našimi prvňáčky věnovali problematice ústní hygieny, vzniku zubního kazu i tomu, z čeho se vlastně zoubek skládá. Za správně vyplněné pracovní listy obdržely děti od dm drogerie markt taštičky s preventivními produkty péče o zuby. Děti měly velkou radost z dárků a aktivity jsme si všichni užili.

Vyučování na školní zahradě

V rámci vyučování přírodovědy ve 4. A jsme se vydali získat nové vědomosti do naší krásné školní zahrady. Nejprve nás čekala práce s úkoly rozmístěnými po celé zahradě. Při jejich řešeních jsme se seznámili s vlastnostmi půdy. Nejvíce nás bavil pokus, ve kterém jsme ve vodě pozorovali půdu, zjistili její složení a viděli, jak se usazují její částice.